נגישות  גודל טקסט:
 צבע רקע:

דוגמאות הסכמים משפטיים - חוזים / בעריכת עורך דין שרון טל הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים - ראשי / הסכם הלוואה
הסכמי הלוואות, כתב ערבות, שטר חוב, בטחונות
הערה: לכל הסכם הלוואה יש להעזר בכתב ערבות להחתמת הערבים לקיום הסכם הלוואה


מחולל הסכם הלוואה

מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה

מחולל כתב ערבות להסכם שכירות

מחולל שטר חוב

מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי


קישורים רלבנטיים

מחשבון מע"מ - המרת מטבע - שקל דולר
מחשבון אינפלציה - לירות, שקל ישן, שקל חדש
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה
מחשבון פסיקת ריבית פיגורים - לפי חוק ריבית והצמדה - ריבית פיגורים
מחשבון הלוואה - לוח שפיצר - כולל לוח הסילוקין ע"ח קרן וע"ח ריבית
מחשבון משכנתא - חישוב גובה ההחזר החודשי לפי סכום הלוואה , ריבית ותקופת החזר
מחשבון הלוואת בלון - בתקופת ההחזר משולמת רק הריבית ובסוף התקופה נפרעת גם הקרן
מחשבון נכיון צ'קים - שיק דחוי - נכיון שיק הוא הסבתו על ידי הנפרע לצד ג' כלשהו, בתמורה הפחותה מהסכום הנקוב בשיק