נגישות  גודל טקסט:
 צבע רקע:

דוגמאות הסכמים משפטיים - חוזים / בעריכת עורך דין שרון טל הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים - ראשי / הסכם גירושין לאישור בית משפט


מחולל הסכם גירושין

מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני


קישורים רלבנטיים

מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15

מחשבון דמי מזונות ילדים מודל חדש ע"פ עקרונות וועדת שיפמן

מחשבון מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט

מחשבון גירושין - חישוב דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים


מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין

מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין

בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

איזון משאבים אקטוארי - איזון מקיף של זכויות סוציאליות ופנסיוניות

איזון משאבי קרנות השתלמות בין בני זוג - איזון כספי קרן השתלמות

איזון משאבי קופות גמל בין בני זוג - איזון כספי קופת גמל הונית

איזון פנסיוני בין בני זוג - איזון כספי פנסיה

איזון פנסיוני + פיצויים בין בני זוג - איזון כספי פנסיה ופיצויים


חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו

איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה

איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודהIsraeli Legal Agreements Collection - All Right Reserved To Sharon Diogines Tal Adv © מאגר דוגמאות הסכמים משפטיים - כל הזכויות שמורות לעו"ד - שרון טל
ייעוץ משפטי מקצועי לעורכי דין, שירותים משפטיים עבור עורכי דין , יועצים משפטיים, מחלקות משפטיות, רשויות משפטיות, משרדים משפטיים במוסדות המדינה

הוצאה לאור שיווק והפצה - קידום אתרים משפטיים - זולו פרסום באינטרנט