נגישות  גודל טקסט:
 צבע רקע:

דוגמאות הסכמים משפטיים - חוזים / בעריכת עורך דין שרון טל הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים - ראשי / עסקאות מקרקעין
הסכמי מקרקעין - נדל"ן


מחולל חוזה מכר דירה

מחולל חוזה מכר דירת גן

מחולל חוזה מכר קוטג'

מחולל חוזה מכר בית פרטי

מחולל חוזה מכר פנטהאוז

מחולל חוזה מכר דופלקס

מחולל חוזה מכר טריפלקס

מחולל העברת דירה במתנה

מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין


מחוללי הסכמי מכר נכסי מקרקעין מסחריים

מחולל חוזה מכר דירת נופש

מחולל חוזה מכר חנות

מחולל חוזה מכר מרפאה

מחולל חוזה מכר משרד

מחולל חוזה מכר מחסן

מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין


מחוללי הסכמי שכר טרחה במקרקעין

הסכם שכ"ט במקרקעין - ייצוג מוכר

הסכם שכ"ט במקרקעין - ייצוג רוכש


מחוללי ייפויי כוח במקרקעין

מחולל ייפוי כוח לייצוג מוכר נכס מקרקעין

מחולל ייפוי כוח לייצוג רוכש נכס מקרקעין

מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר מוכר נכס מקרקעין

מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר רוכש נכס מקרקעין

מחולל ייפוי כוח לביטול הערת אזהרה על נכס מקרקעין


צ'ק ליסט

משימות לעורך דין מייצג ברכישת דירה חדשה מקבלן

משימות לעורך דין מייצג ברכישת דירה יד שניה


קישורים רלבנטיים עבור עורכי דין

מחשבון מס רכישה  -  חישוב מס הרכישה בעת רכישת נכס מקרקעין - דירה / בית / קרקע / משרד

מחשבון מס רכישה - הלכת פלם - עבור ידועים בציבור או בעלי דירת מגורים לפני חתונה

טבלת מס רכישה

מחשבון מס שבח - חישוב מס השבח בעת מכירה - על נכסים שחלה עליהם חבות במס שבח

מחשבון פריסת מס שבח - הקטנת החבות במס שבח בנסיבות מסויימות

מחשבון שמאים - היטל השבחה

סימולטור מס שבח - תכנון בדיקת מס שבח על דירות מגורים

מחשבון מיסוי דירת מגורים להשכרה

מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין

מחשבון פחת על דירה מושכרת

מיסוי באיחוד וחלוקה - איחוד חלקות לחלקה משותפת בבעלות שונה או שווה - חישוב תשלומי איזון

מחשבון שווי זכויות בניה  - כולל חישוב הרווח המבוקש וגילום מס שבח לעסקה נטו

מחשבון שווי זכויות בניה - עבור תמ"א 38  - חישוב שווי קרקע למטר מבונה / חדר מבונה

מחשבון ארנונה פיגורים

מחשבון ארנונה החזרים

מחשבון משכנתא - תכנון משכנתא עם אפשרות לתמהיל של 3 סוגי הלוואות שונות + בדיקת רגישות

חוק המקרקעין -  כל סעיפי חוק מקרקעין תשכ"ט 1969

חוק מכר דירות - הבטחת השקעות של רוכשי דירות

מדריך רכישה / מכירת דירה - מידע חשוב בכל הקשור לרכישה / מכירת דירת מגורים בישראל

מחשבונים משפטיים עבור עורכי דין, שמאי מקרקעין, יועצים משפטיים