נגישות  גודל טקסט:
 צבע רקע:

דוגמאות הסכמים משפטיים - חוזים / בעריכת עורך דין שרון טל הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים - ראשי / דוגמאות הסכמים עסקיים
דוגמאות חוזים - דוגמאות הסכמים - עסקיים

הסכמי מכר מניות ומסמכים נלווים למכר מניות
 1. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין שני בעלי מניות באותה החברה
 2. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה
 3. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור דירקטוריון מכר מניות
 4. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור פתיחת חשבון בנק לחברה
 5. שטר העברת מניות בחברה

הסכמי שכירות נכס מסחרי
 1. מחולל הסכם שכירות חנות
 2. מחולל הסכם שכירות קליניקה
 3. מחולל הסכם שכירות משרד
 4. מחולל הסכם שכירות מחסן
 5. מחולל הסכם שכירות אולם
 6. מחולל הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכירות בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכירות סטודיו
 9. מחולל הסכם שכירות מרתף


מחולל כתב ערבות ושטר חוב מקוון
 1. שטר חוב לשכירות
 2. כתב ערבות לשכירות

הסכמי הלוואות, כתב ערבות, שטר חוב
 1. מחולל הסכם הלוואה
 2. מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה
 3. מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי
קישורים רלבנטיים
מחשבון אקזיט - מימוש רווח הון נטו - בדיקה בכמה שווה למכור את מניות החברה
מחשבון הערכת סיכוי חדלות פרעון - קריסת חברה ציבורית שהנפיקה איגרות חוב לציבור
בדיקת סיכויי הישרדות חברה - מדד אלטמן - על פי יחסים פיננסיים מתוך דוחות כספיים, מאזן, דו רווח והפסד
מחשבון ניתוח דוחות כספיים - כלי תומך החלטת כדאיות השקעה בחברה
מחשבון בדיקת כדאיות שכירות או רכישת דירה
מחשבון מיסוי דירת מגורים להשכרה
מחשבון פחת על דירה מושכרת
מחשבון העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות לפי תקנות חוק הגנת הדייר
מחשבון העלאת דמי שכירות בבתי עסק מוגנים לפי תקנות חוק הגנת הדייר
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון משכנתא - תכנון משכנתא עם אפשרות לתמהיל של 3 סוגי הלוואות שונות + בדיקת רגישות
חוק המקרקעין -  כל סעיפי חוק מקרקעין תשכ"ט 1969
מדריך רכישה / מכירת דירה - מידע חשוב בכל הקשור לרכישה / מכירת דירת מגורים בישראל
מחשבונים משפטיים עבור עורכי דין, מפקחי מקרקעין, שמאי מקרקעין, יועצים משפטיים ומתווכים במקרקעיןIsraeli Legal Agreements Collection - All Right Reserved To Sharon Diogines Tal Adv © מאגר דוגמאות הסכמים משפטיים - כל הזכויות שמורות לעו"ד - שרון טל
ייעוץ משפטי מקצועי לעורכי דין, שירותים משפטיים עבור עורכי דין , יועצים משפטיים, מחלקות משפטיות, רשויות משפטיות, משרדים משפטיים במוסדות המדינה

הוצאה לאור שיווק והפצה - קידום אתרים משפטיים - זולו פרסום באינטרנט