גודל טקסט:
 צבע רקע:

דוגמאות הסכמים משפטיים - חוזים / בעריכת עורך דין שרון טל הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים - ראשי / דיני משפחה - הסכמי יחסי ממון לבני זוג - ידועים בציבור - שאינם מתכוונים להינשא בקרוב
דוגמאות הסכמי יחסי ממון - הסכם חיים משותפים ללא נישואין / הסדרת ענייני הרכוש בצורה מכובדת - הסכם יחסי ממון הוא מעין פוליסת ביטוח לשעת משבר - מומלץ לשלבו עם >צוואה מתאימה
קוד מסמך תאור מחיר מחיר מבצע
25010 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה ₪ 1770 ₪ 1180
25020 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ₪ 1770 ₪ 1180
25030 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ₪ 1770 ₪ 1180
25040 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש ₪ 1770 ₪ 1180
25050 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האיש ₪ 1770 ₪ 1180
25060 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האישה ₪ 1770 ₪ 1180
25070 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360
25080 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360
25090 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360
25100 דוגמת הסכם חיים משותפים - יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360


קישורים רלבנטיים
דוגמאות הסכמי גירושין המעגנים את טובת הילדים - כי בסוף כל מלחמה מגיעים להסכמה - אז למה כל הטרחה
דוגמת צוואה  -  דוגמאות צוואות שונות להבטחת רצונו של המצווה
דיני משפחה  -  מקבץ חוקים ותקנות העוסקים בדיני משפחה
גירושין בכבוד / מתגרשים בצורה הוגנת ומכובדת - גירושין בהסכמה ולא במלחמה
עריכת צוואה - רצונו של אדם כבודו - צוואה מהי ? מצבים שבהם מומלץ לערוך צוואה
מזונות - משמורת ילדים -  סקירת הדין המצוי ופס"ד
מחשבון ניהול תקציב משפחתי - מחשבון עזר לניהול משק הבית - הוצאות שוטפות
מחשבון עלות גירושין לגבר ממוצע בישראל - אומדן לחישוב הוצאות שוטפות וסה"כ עלות הגירושין לגבר
מחשבון גירושין - מזונות ילדים - אומדן לחישוב מזונות ילדים
מחשבון פנסיה - תכנון פנסיה רצויה בגיל פרישה
מחשבון ביטוח חיים - כמה כסף צריך להשאיר לשאירים כדי שיחיו בכבוד
הסכמים משפטיים ראשי