גודל טקסט:
 צבע רקע:

דוגמאות הסכמים משפטיים - חוזים / בעריכת עורך דין שרון טל הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים - ראשי / הסכמי יחסי ממון - הסכמי מזונות - הסכמי גרושין - משמורת - הסדרי ראיה - צוואות - דיני משפחה
דוגמאות חוזים - דוגמאות הסכמים - הסכמי יחסי ממון - הסכמי מזונות - הסכמי גרושין - דיני משפחה
קוד מסמך תאור מחיר מחיר מבצע
דוגמאות הסכמי יחסי ממון - מגיעים מוכנים לנישואין / נישואין פרק ב / הסדרת ענייני הרכוש בצורה מכובדת - הסכם יחסי ממון הוא מעין פוליסת ביטוח לשעת משבר
2010 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה ₪ 1770 ₪ 1180
2020 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ₪ 1770 ₪ 1180
2030 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ₪ 1770 ₪ 1180
2040 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש ₪ 1770 ₪ 1180
2050 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האיש ₪ 1770 ₪ 1180
2060 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האישה ₪ 1770 ₪ 1180
2070 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360
2080 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360
2090 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360
2100 דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה ₪ 3540 ₪ 2360
דוגמאות הסכמי גירושין להגשה בבית משפט - הכוללים טובת הקטינים ( ילדים ) וחלוקת הרכוש
2110 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים ללא דירה - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 1770 ₪ 1180
2120 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 1770 ₪ 1180
2130 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 1770 ₪ 1180
2140 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא ומגרש - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2150 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ומגרש ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים, הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2160 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - ללא דירה - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2170 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - ללא דירה - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2180 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ממושכנת - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2190 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2200 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2210 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2220 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2230 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2240 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים ללא דירה - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2250 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2260 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2270 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא ומגרש - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2280 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ומגרש ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים, הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2290 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - ללא דירה - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2300 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - ללא דירה - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2310 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ממושכנת - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2320 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2330 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2340 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2350 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
2360 דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין ₪ 3540 ₪ 2360
דוגמאות צוואות - דוגמת צוואה - צוואה בכתב להבטחת קיום רצונו של המצווה
2450 דוגמת צוואה - רווק המוריש לאדם אחר ₪ 1770 ₪ 1180
2460 דוגמת צוואה - רווקה מורישה לאדם אחר ₪ 1770 ₪ 1180
2470 דוגמת צוואה - נשוי ללא ילדים המוריש לבת זוגתו ₪ 1770 ₪ 1180
2480 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגו בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2490 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגו בחלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
2500 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2510 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
2520 דוגמת צוואה - גבר המוריש לידועתו בציבור רכוש אחר ולילדיו בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2530 דוגמת צוואה - גרוש המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2540 דוגמת צוואה - נשואה ללא ילדים המורישה לבן זוגה ₪ 1770 ₪ 1180
2550 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2560 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה בחלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
2570 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2580 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
2590 דוגמת צוואה - אישה המורישה לידוע בציבור רכוש אחר ולילדיה בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2600 דוגמת צוואה - גרושה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
2610 דוגמת צוואה יורש במקום יורש - גרושה המצווה לאחייניה ואחיינותיה אם חלילה וחס ילדיה לא יהיו בחיים לאחר מותה ₪ 3540 ₪ 2360
2620 דוגמת צוואה יורש במקום יורש - גרוש המצווה לאחייניו ואחיינותיו אם חלילה וחס ילדיו לא יהיו בחיים לאחר מותו ₪ 3540 ₪ 2360
2630 דוגמת צוואה יורש אחר יורש - העברת העזבון ליורש אחר עם פטירת היורש הראשון ₪ 3540 ₪ 2360
2640 דוגמת צוואה - הטלת חיובים על יורש להקצות אחוז מהכנסות העזבון לעמותה X למשך מספר שנים ₪ 3540 ₪ 2360
דוגמאות טפסים - דוגמאות מסמכים - מסמכי עזר
קוד מסמך תאור מחיר מחיר מבצע
2700 טופס עזר לחישוב מזונות + טופס עזר לחלוקת רכוש הבית
₪ 354 ₪ 236
2710 טופס עזר לחלוקת רכוש הבית
₪ 354 ₪ 236
קישורים רלבנטיים
גירושין בכבוד / מתגרשים בצורה הוגנת ומכובדת - גירושין בהסכמה ולא במלחמה
עריכת צוואה - רצונו של אדם כבודו - צוואה מהי ? מצבים שבהם מומלץ לערוך צוואה
מזונות - משמורת ילדים -  סקירת הדין המצוי ופס"ד
מחשבון גירושין - אומדן לחישוב מזונות ילדים
צוואה - עריכת צוואה - צוואות רגילות וצוואות הדדיות
הסכמים משפטיים ראשי